CZ EN

Výstava Zahrada snů

Ve dnech 15. 3. až 29. 3. 2016 se uskutečnila ve Výstavní síni Mánes pod záštitou paní Dagmar Havlové, předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 výstava Zahrada snů, která představila olejomalby a grafiky Vladimíra Rosola a skleněné plastiky Martina Rosola. Byla jsem se svými obrazy přizvána jako host.

Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout ve Fotogalerii zde.

vystava zahrada snu

K výstavě se vyjádřil PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D., proděkan pro vnější vztahy Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:

„Uspořádání retrospektivní výstavy maleb, kreseb, grafik a tapiserií Vladimíra Rosola (1927 – 2014) inicioval jeho syn Martin Rosol (nar. 1956), který je mezinárodně uznávaným sklářským výtvarníkem a mistrem broušeného skla. Rozsáhlá výstava v Mánesu je nejen důstojnou přehlídkou jedinečné malířské a grafické invence Vladimíra Rosola, ale zároveň vítanou ukázkou sklářské tvorby Martina Rosola, který žije a tvoří od 80. let v USA.

Obrazy Vladimíra Rosola se pohybují na samé hranici abstrakce, aniž by však opouštěly tvarosloví reálného světa. Postavy a přírodní motivy nejsou explicitně stavěny na odiv, ale skrývají se v důmyslných organicky pojatých kompozicích, ve kterých dominuje intenzivní barevnost a vitální rukopis. Ten je přítomen i v rozměrných tapiseriích a možná ještě lépe vynikne u kreseb a grafik, které umožňují vychutnat i umělcův smysl pro detail. Skleněné plastiky Martina Rosola představují jinou polohu abstrakce inklinující ke geometrickému pojetí a využívající optických vlastností skla broušeného a lepeného s absolutní precizností a řemeslnou virtuozitou. Vystavená díla díky tomu nabízejí jedinečný zážitek umocněný skutečností, že z každého úhlu pohledu přinášejí nové vizuální podněty, aniž se vytrácela jejich kompaktní monumentalita a neokázalá elegance.

Obě polohy výstavy symbolicky propojuje unikátní závěsný světelný objekt Martina Rosola ze skla řezaného vodním paprskem. Dílo vychází z principu Foucaultova kyvadla a svým pohybem připomíná nejen zemskou rotaci, ale i filozofické přesahy lidské existence.

Součástí velkorysé expozice je soubor obrazů Jany Gregorové, které skvěle zapadají do celkového konceptu. V šedavém březnu tak Výstavní síň Mánes nabízí návštěvu oázy plné barev, světla a nadčasové krásy.“